ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลสามผง รอบ 6 เดือน

     

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

     

แผนปฏิบัติและป้องกันการทุจริต ประจำปี2564

     

แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563

      

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลสามผงปี2561ถึง2564pdf

      

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลสามผง

      

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook