ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
แต่งตั้งคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลสามผง

      

การกำหนดส่วนราชการและจัดพนักงานเทศบาลสู่ตำแหน่งตามอัตราใหม่

      

มอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี

      

สำนักปลัด

      

กองคลัง

      

กองช่าง

      

กองการศึกษา

      

กองสวัสดิการสังคม

      

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook