ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2565

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2564

     

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน 2565

     

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน 2564

     

รายงานผลการดำเนินการควบคุมภายในทุกส่วนงานของเทศบาลตำบลสามผง

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook