ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในครบทุกส่วนราชการ

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565

     

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564

     

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน2565

     

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐาน 2564

     

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

      

แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

      

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลสามผงปีงบประมาณ2562

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook