ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
การดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2565

     

การดำนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2564

     

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook