ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน กันยายนประจำปีงบประมาณ 2564

     

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มีนาคม 2565

     

รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2563

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook