ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)

     

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถตู้)

     

ประกาศเทศบาลตำบลสามผงเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ประจำปีงบประมาณ 2565

     

ประกาศงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯลฯไตรมาสที่ 1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)

      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนสามผงฯ

      

ประกาศผลผู้ชนะงานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook