ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
คู่มือประชาชน

      

แผนตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558

      

แบบฟอร์ม คำขอข้อมูลข่าวสาร

      

ประกาศ "การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา"

      

ประกาศ "ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร"

      

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลสามผง ว่าด้วยการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนเข้าดู พ.ศ. 2551

      

ประกาศ "จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สามผง"

      

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook