ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535

     

สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563

     

รายงานการเจาะปรุและการใช้ใบเสร็จ ประจำปี พ.ศ. 2563

     

ทะเบียนคุมการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปี พ.ศ. 2563

     

ทะเบียนคุมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอยรายปี ประจำปี พ.ศ. 2563

     

ทะเบียนคุมการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2563

     

แบบรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7)

     

ประชาสัมพันธ์ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) พ.ศ. 2563

     

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

     

12 3 4 5 6 7 8
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook