ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
สรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563
          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  ได้จัดทำสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ภาษีป้าย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ค่าขยะมูลฝอยรายปี ค่าน้ำประปา ค่าบริการตลาดรายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook