ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
รายงานการเจาะปรุและการใช้ใบเสร็จ ประจำปี พ.ศ. 2563
          งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน และตั๋วตลาด ประจำปี พ.ศ. 2563  และจัดทำรายงานการใช้ใบเสร็จ ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายรายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook