ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
ประกาศเทศบาลตำบลสามผงเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลสามผงมีความประสงค์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้) ประมาตรกระบอกสูบน้ำไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

**รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร pdf ที่แนบมาพร้อมนี้**
ประกาศประกวดราคาซื้อ-06-27-2022-14-20-41 รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook