ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
โครงการสำมะโนธุรกิจอุตสาหกรรม

เทศบาลตำบลสามผงขอประชาสัมพันธ์ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้กำหนดจัดทำโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ฯลฯ 

**รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร pdf ที่แนบมาพร้อมนี้**
โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook