ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
โครงการพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โครงการพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หนองสามผง เนื้อที่ ๘๐ ไร่ บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook