ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ : เทศบาลตำบลสามผง เบอร์โทร/โทรสาร. 0-4205-5724-5 

 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้าย-ผ้าไหมมัดหมี่

      

ผลิตภัณฑ์แปรรูป

      ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น ปลาร้า แจ๋วบอง ปลาส้ม สุราขาว เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์จักสาน

      ผลิตภัณฑ์จักสาน เช่น เสื่อ กระติ๊บข้าว อุปกรณ์จับปลา เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

      ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้ามัดหมี่ ผ้าฝ้ายมัดหมี่ เป็นต้น

 
 
 
 
 
 
 
 


อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2565

facebook